Historie

Již v pověsti o příchodu praotce Čecha čteme o rybnatosti  řek Vltavy a Labe. Mnoha  osídlencům žijícím na březích řek poskytoval  rybolov hojnou obživu. Během dalších let téměř veškeré rybolovné právo patřilo šlechtě a církevním statkům. V okolí Neratovic bylo rybolovné právo v držení  Lobkoviců a to v katastrech obcí Lobkovice, Mlékojedy a Neratovice.

Rybáři mající zájem o organizované sportovní  rybaření  se sešli dne 25.května 1925 v hostinci „U Klinerů” (dnešní restaurace U Stejskalů), aby si podebatovali  o možnostech založení rybářského spolku. Byl zvolen přípravný výbor, který měl za úkol vypracovat stanovy a jednat o pronájmu rybářských revírů. 6.ledna 1925 byla první výroční ustavující schůze ze přítomnosti  18 zakládajících členů a  předsedou byl tehdy  zvolen  pan Josef Duba.

První revír, který rybářský klub získal v roce 1924, sahal od ústí Košáteckého potoka k ústí plavební komory Lobkovice a v roce 1925 byl prodloužen smlouvou s panem Černým. Tehdejší rybářský klub hospodařil na Labi od Košáteckého  potoka po pravé straně toku až k Borohrádku v obci Mlékojedy. Tehdy teklo Labe korytem dnešní Kozelské tůně. Po levé straně ke vtokovému kanálu do Lobkovické tůně, včetně této, až po část, které dnes říkáme Zrcadlo. Byly to tehdy vody Lobkovického panství. V roce 1926 vzniká po regulaci Labe nová tůň ( nazvaná Kozelská ), která připadla Neratovickému klubu.

Po revoluci přešel zdejší úsek Labe do správy tehdy rybářského klubu v Neratovicích, avšak Kozelská tůň zůstala v držení  Žižkovského rybářského družstva v Praze. Rozvojem průmyslu v poválečné době se stále více začíná projevovat znečištění Labe a k tomu přichází i velké sucho v roce 1947.

V této době se začíná rozvíjet v Neratovicích chemický průmysl, kdy zaměstnanci v roce 1951 založili při závodním klubu ROH rybářský kroužek, který se později sloučil s místním rybářským spolkem. Mezi tím byla budována jednotná rybářská organizace „ Jednota rybářů ČRS „ a 10.června 1951 je ustanovena jednotná rybářská organizace s názvem „Lidový rybářský spolek Spolana Neratovice” . V roce 1952 zákonem 62/52 Sb., zestátnil stát veškerá rybářská práva. Neratovickým rybářům je přidělen revír Labe 16 od Košáteckého potoka až k jezu v Kostelci nad Labem se všemi tůněmi a přítoky. Revír je přidělen do správy MěÚ Neratovice, který je svěřil do hospodaření rybářskému spolku Neratovice. V roce 1954 došlo k poslední změně, kdy místní organizace Neratovice postoupila horní část revíru místní organizaci Kostelec nad Labem.

V šedesátých letech minulého století na I.sjezdu  byl založen „ Český rybářský svaz„ ,který se dělí na  osm krajských územních svazů. Členem Středočeského územního svazu  je i místní organizace Neratovice, jako samostatný právní subjekt.

Pískovna v Mlékojedech byla v roce 1972 postupně zarybňována a vznikl tak nový revír, který byl zpočátku provozován jako revír místního významu a na počátku 21. století převeden do krajského hospodaření. V roce 1999 získalo město Neratovice tuto pískovnu do svého majetku a pronajalo ji naši místní organizaci.

V roce 2002 postihla bohužel velká povodeň i naši místní organizaci  a napáchala značné škody za více než 1.1 mil.Kč. Tyto škody se podařilo postupně odstranit.


V současné podobě revír Labe 16 měří 5,5 km a výměru má 72 ha. Lobkovická a Jiřická tůň má 10 ha, Kozelská tůň 18 ha a pískovna v  Mlékojedech  také 18 ha. Celý revír je položen v malebné krajině středního Polabí. Labe zde jako každá řeka rovin teče pomalu a zásluhou soustavy jezů se zdymadly pro lodní dopravu, jsou v místech nad jezem značné hloubky.

Z druhů ryb se zde ve značném množství vyskytuje například : kapr, amur, lín, cejn, štika, bolen, candát, sumec, tloušť, okoun, bílá ryba a v menším množství také parma , podoustev  a ojediněle i pstruzi. V současné době je hodně úlovků sumce velkého, který se vyskytuje ve všech vodách zdejšího revíru. Ročně se do našich revírů vysazuje asi 19.000 ks  ryb. Rybí obsádka je každý rok doplňována dle zarybňovacích plánů.

Místní organizace Neratovice hospodařila na 4 rybnících, které postupně zrekonstruovala. Z toho měl rybník v Předboji 3 ha, v Mékojedech 0,2 ha a dva rybníky v Byškovicích 0,7 ha. Po roce 1990 byly  rybníky převedeny na jiným majitelům a místní organizace má  pronajaty pouze dva rybníky v Byškovicích a v Mlékojedech, které patří městu Neratovice.

Členskou základnu naši místní organizace tvořilo v roce 2011 celkem 728 členů, z toho 683 dospělých, dětí do 15 let 25 a mládeže do 18 let 20.

Partneři

fish COM
Spolana
Rybářské potřeby
logo_1.png
MO ČRS Neratovice
Masarykova 274
277 11 Neratovice

crs.neratovice@seznam.cz

Odkazy

Externí odkazy

Odebírat novinky

Odebírejte nejnovější příspěvky pomocí e-mailu.

Copyright © 2024 Rybáři Neratovice.

Web vytvořen RaVaSOFT

Hledat