Usnesení 2018

U S N ES E N Í
z výroční členské schůze MO ČRS Neratovice
konané dne 24.března 2018 od 08.00 hod.

členská schůze schvaluje :

1) zprávu o činnosti za r. 2017

2) zprávu DK za r. 2017

3) zprávu účetního za r. 2017

4) rozpočet na r. 2018

5) pokračování v krajském hospodaření v r. 2018

6) zápisné pro nové členy : dospělí 500,-kč, mládež 200,-kč, děti do 15let 100,-kč

7) členské povinnosti : odpracovat 10 brigádnických hodin ,případně neodpracovane hodiny uhradit částkou 100,-kč/hod., celkem 1.000,-kč

8) s platností od r. 2019 na revíru 411144 pískovna Mlékojedy si lze ponechat 3ks kapra týdně.

 

členská schůze bere na vědomí :

1) zprávu dozorčí komise

2) zprávu mandátové komise

členská schůze volí :

a) výbor MO ve složení – Dvořák Vladimír, Hádek Alois, Göndör Radan, Chrdle Jiří, Koubek František, Kukrle Marek, Náhlovský Vladimír, Slezák Josef, Vacek Miloslav

b) dozorčí komisi ve složení – Blažek Rudolf, Konětopský Milan, Petlach Jan

c) delegáta územní konference - Chrdle Jiří

členská schůze navrhuje :

delegáta Republikového sněmu ČRS – Chrdle Jiří

 

členská schůze ukládá :

1) výboru MO projednat přednesené diskuzní příspěvky a do 60 dnů podat potřebná vysvětlení.

2) každému práceschopnému členu ve věku od 18 do 65 let povinnost dle stanov odpracovat 10hodin brigád v roce, případně neodpracované hodiny finančně uhradit. Mládež od 15 do 18 let může brigádu buď odpracovat, nebo odevzdat 10kg krmení. Ti, kteří nemohou brigádu odpracovat ze zdravotních důvodů, odevzdají 10kg suchého chleba, pečiva, případně obilí. To platí i pro členy starší 65 let, držitele ZTP, ženy a děti do 15 let.

3) v měsíci květnu zajistit RZ pro dospělé

4) v měsíci červnu zajistit RZ pro děti.

                                                                   V Neratovicích 24.března 2018

návrhová komise : Šilhavý Pavel
Slavík Jiří
DvořákVladimír

Aktualizováno (Čtvrtek, 29 Březen 2018 07:10)

 
TOPlist