Výdej povolenek


Výdej povolenek

Podmínkou pro výdej povolenky je platné členství v ČRS, zaplacené členské příspěvky, odpracované nebo zaplacené brigády a platný státní rybářský lístek. Příspěvky a brigády lze zaplatit při výdeji povolenky. Pokud si člen MO nebere povolenku, nemusí plnit brigádnickou povinnost. Pokud si chce zachovat členství v ČRS musí zaplatit členský příspěvek a to nejpozději do konce dubna.

Datum Od - Do

2021
sobota 09.00 - 12.00 hod
2021 středa 14.00 - 17.00 hod


Vracení povolenek

Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.