Revíry

 
411 048 LABE 16 – MO Neratovice (6 km 72 ha)

Od vtoku Košáteckého potoka u Neratovic až k ř. km 17,0 pod Kostelcem nad Labem. Lov z plavidel povolen kromě úseku 100 m pod a nad jezem Lobkovice. Části nájezdů do plavební komory od konce ostrova jsou chráněnou rybí oblastí. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra kapra 40 cm, štiky 60 cm a sumce 90 cm. Košátecký potok je samostatným revírem. Parkování dvoustopých vozidel na pobřežních pozemcích, rozdělávání ohňů a stanování je zakázáno.

GPS Z: 50°16'17.849"N, 14°31'32.304"E, K: 50°14'10.244"N, 14°33'38.535"E

Labe

411 157 LABE 16 A – TŮNĚ KOZLY – MO Neratovice (28 ha)

Revír tvoří tůně v povodí Labe 16. K revíru patří:

Název

Katastrální úřad

Plocha

Kozelská tůň

k. u. Mlékojedy, Kozly, Lobkovice

18,0 ha

Jiřická a Lobkovická tůň

k. u. Lobkovice, Jiřice, Kozly

10,0 ha

Včetně přítokových a odtokových kanálů a struh. Na celém revíru je zakázána: přívlač a čeřínkování. Dále se zakazuje na pobřežních pozemcích parkování dvoustopých vozidel, rozdělávání ohňů a stavba stanů. Na revíru jsou vyhlášeny chráněné rybí oblasti - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Míry ryb jsou stanoveny: kapr 40 cm, štika 60 cm, lín 25 cm, sumec 90 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

GPS:
Kozelská tůň (GPS 50°15'34.78"N, 14°32'23.01"E)
Jiřická a Lobkovická tůň (GPS 50°14'58.188"N, 14°33'5.071"E)

Kozly

Jiřice


411 144 LABE 16 M – MLÉKOJEDY PÍSKOVNA – MO Neratovice (18 ha)

Revír tvoří bývalá pískovna Mlékojedy

Název

Katastrální úřad

Plocha

pískovna Mlékojedy

k. u. Mlékojedy, Tišice 

18, ha

Přívlač a čeřínkování povoleno od 16. 6. Na celém revíru je zakázáno: rozdělávání ohňů, stanování a parkování dvoustopých vozidel na pobřežních pozemcích (zákaz MěÚ Neratovice). Míry ryb jsou stanoveny: kapr 45 cm, štika 60 cm, lín 25 cm, sumec 90 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

GPS 50°16'2.685"N, 14°32'54.993"E

Pískovna